நச்சுன்னு 5: இயங்குதளங்கள்

                 இயங்குதளங்கள்(Operating Systems) கணினியின் முக்கிய பொருளாகும். நீங்கள் அதிநவீன செயலி(Processor) மற்றும் வன்பொருள்கள்(Hardwares)  வைத்திருந்தாலும், இயங்குதளத்தின் வேகத்தை பொறுத்தே ஒரு கணிணியின் வேகம் அமையும்.  அதனைத் திறம்பட உபயோகிக்கும் பொறுப்பு இயங்குதளத்தையே சாரும். நவீனமான,வேகமான, உபயோகிக்க எளிதான, திறம்படச் செயலாற்ற கூடிய ஒரு இயங்குதளத்தையே அனைவரும் விரும்புவர். தற்போது(April 2014)அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் தனிநபர் இயங்குதளங்கள் நச்சுன்னு ஐந்தில்…

நச்சுன்னு-5 விண்டோஸ் ஏன் இவ்வளவு பிரபலம்?

                                               உங்கள் கணிணியை ஆண்டி-வைரஸ் இல்லாமல் இயக்கியதுண்டா? உங்கள் யு.எஸ்.பி-ஐ இணைக்கும் போது வைரஸ் பயமில்லாமல் இருந்ததுண்டா? இணையத்தில் உலவும்போது பயமின்றி இருந்ததுண்டா? ஒரு மாதம் கணிணியை அணைக்காமல் தொடர்ந்து இயக்கியதுண்டா உங்கள் நிரல்கள்(Softwares) உறைந்து போகாமல் இருந்ததுண்டா?